تبلیغات
کلاس اولی های(خانم جهانتیغ) - نگاره های فارسی اول دبستان

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

نگاره ی 1
،محیط شاد وصمیمانه ی خانه وروحیه ی کار وتلاش حاکم برآن،باتاکیدبردرس وکتاب ومطالعه ویگانگی ورابطه ی سالم وعاطفی اعضای خانه راالقاوتفهیم می کند.

نگاره ی 2
،آزاده در حال آماده شدن برای  اولین روزمدرسه است واعضای خانواده باخوش حالی اوراآماده وبدرقه می کنند وبرادر کوچکتر نیز با شوق اورا می نگردوهمچنین پدر درحال آماده شدن است تاآزاده رادراولین روز مدرسه همراهی نماید.دراین نگاره اهمیت دادن خانواده به درس ومدرسه تاکید شده است.

نگاره ی 3،
آزاده وبقیه ی دانش آموزان راه مدرسه رامی پیمایند وباکوچه وخیابان ومحله ومقررات عبور ومروروچراغ راهنمایی ومحل خط کشی عابر پیاده وپلیس راهنمایی آشنا می شوند.خیابان،پیاده رو،مغازه ،مسجد،میدان ومجسمه ی مادرنیزازبخش های دیگراین نگاره به شمار می رود.

نگاره ی 4،
معرفی محیط وکارکنان ومحیط مدرسه همراه باالقای شورونشاط وشادابی صورت می گیرد.


نگاره ی 5،
معرفی محیط کلاس صورت می گیردوبیننده بابچه هابه کلاس درس می رودوآموزگارومحیط کلاس ومتعلقات آن راازنزدیک مشاهده می کندوخودرادرمحیط آشنای کلاسی می بیند که خودش اینک دران قدم گذاشته است.

نگاره ی 6،
دانش آموزان باجریان یک روز تعطیل خانواده درمحیط شاد پارک(بوستان)،سرگرمی های سالم،آموزش دوستی باطبیعت،رعایت نوبت وبرقراری روابط سالم اجتماعی بادیگران رافرامی گیرند.


نگاره ی 7
،دانش آموزان بازندگی سرشارازتلاش روستائیان ونقش آنان درپیشرفت کشور،دوستی ومراقبت از حیوانات خانگی،محصولات،مشاغل،فراورده های تولیدی،لباس وابزارهای کارروستائیان آشنا می شوند.

نگاره ی 8
،القای نگرش عاطفی مهربانی باحیوانات مدنظربوده که درقالب بازدیدوآشنایی باباغ وحش ومعرفی حیوانات در آن صورت می گیرد.


نگاره ی 9،
آشنایی دانش آموزان بانهادمذهبی مسجدوآداب ورسوم مذهبی درحدتوان یادگیری کودک باآهنگی ملایم وجذاب صورت می گیرد.

نگاره ی 10
،دانش آموزان بایکی ازآداب وسنن زیبا وکهن ایرانی (عیدنوروز)،دیدوبازدید،دوستی ونگه داشتن حرمت بزرگان خانواده آشنا می شوند.

برای عضویت در کانال کلاس اولی ها(خانم جهانتیغ) بر روی تصویر زیر کلیک کنید:
تاریخ : شنبه 22 خرداد 1395 | 11:51 ق.ظ | نویسنده : خانم جهانتیغ | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.